Ochorenia a problémy spojené s  čakrami

Každá čakra je spojená s bezprostrednou oblasťou fyzického tela, až na zopár výnimiek. Keď nastane nerovnováha, zasiahne to väčšinou väčší počet čakier, ale obyčajne je jedna oblasť zasiahnutá najvýraznejšie a sú tu lokalizované problémy. Následkom toho sa dostanú do nerovnováhy i ďalšie centrá a potrebujú sa naladiť na nové vibrácie. Pokiaľ čakry vykonávajú svoju funkciu, tak ako majú, človek je zdravý, plný energie, chuti do života, pohody, lásky a pokoja. Ak sa naruší tok energie v čakre, naruší sa tok energie do tej časti tela, ktorej prislúcha postihnutá čakra. Vtedy človek začne pociťovať rôzne ťažkosti, oslabenia, nervozitu, strach, nedostatok energie, bolesť, tlak a pod. v závislosti od postihnutej čakry.