4. Srdcová čakra – Anaháta

Ochorenie a zlyhanie srdca

Ochorenie imunitného systému

Alergie a precitlivenosť

Rakovina a rakovina prsníkov

AIDS

Auto-imunitné ochorenia

Astma

Bronchitída

Akné

Citové blokády

 

Disharmonická funkcia :

Očakávanie uznania za dávanú lásku. Závislosť od lásky a dobrosrdečnosti iných. Neshopnosť prijámať lásku, otvoriť sa. Nežnosť a mäkkosť privádza do rozpakov. „Nadutý“ hrudník- nepotrebujem lásku ostatných, znak vnútorného obrnenia proti bolesti a útoku. Kritickosť, majetníckosť, náladovosť, odmietavosť. Prehnané požiadavky, depresie, chlad, bezcitnosť. Utiahnutosť, smútok, ubitosť. Človek sa rozdáva ale sám si nedopraje.

 

Nedostatočná funkcia:

Ľahká zraniteľnosť, závislosť na láske a náklonnosti druhých. Strach z odmietnutia, z otvorenia sa. Uzatváranie sa do svojej ulity, strach, smútok, depresie. Priateľstvá bez hlbšieho kontaktu, skôr neosobné správanie. Strach z možného sklamania zabraňujúci otvoreniu svojho srdca,  človek chce lásku dávať, ale bojí sa odmietnutia, tak sa obrní odmietavým postojom. Egoistická a utláčajúca láska kladúca podmienky, požiadavky a nároky. Premrštená nezištnosť, pocit vlastnej neschopnosti.