5. Krčná čakra – Višuddhi

Problémy so štítnou žľazou

Astma

Bronchotída

Bolesti v krku a v ušiach

Zápaly hrdla, mandlí

Problémy s ušami, Tinitus

Afty

Roztrúsená skleróza

Problémy s rečou, koktanie

 

Disharmonická funkcia :

Ruší porozumenie medzi telom a hlavou, ťažkosti so zachytením a vyjadrením pocitov. Uzavretie sa intelektualizme a racionalizme. Filtrovanie pocitov- to, čo mám cítiť, čo nemám, čo si dovolím, čo odo mňa vyžaduje okolie. Nevedomé pocity viny a strachu zabraňujú človeku vidieť sa taký aký v skutočnosti je a slobodne vyjadrovať svoje najvnútornejšie pocity a myšlienky. Reč je neuhladená, hrubá, chladná, nie je plynulá, koktanie. Zneužívanie slov k manipulícii ostatných. Pokúšanie sa stať sa za každú cenu silným, čím človek dostáva sám seba pod veľký tlak, naberie si viac ako môže uniesť, potom sa sa schováva do panciera- vystrčí ramená a zastrčí hlavu, aby sa tak chránil. Zablokovaný prístup k jemnohmotným dimenziám bytia alebo naopak hlboké vnútorné poznanie, ale zo strachu pred druhými to človek skrýva a neprejavuje tieto roviny. Neprejavená spiritualita v živote- duchovná energia uviaznutá v hlave.

 

Nedostatočná funkcia:

Utiahnutosť, bojazlivosť, knedľa v krku. Problémy s prejavom, predsatvením sa, vyjadrením sa. Neisotota voči ostatným a obávanie sa ich súdu. Obavy z mienky druhých, plachosť. Koktanie, človek nevie, čo naozaj chce- nemá prístup k túžbam svojej duše, ani dôveru vo vlastnú intuíciu. Celkové stuhnutie, rámec bytia je veľmi úzky, pretože za jedinú realitu človek považuje vonkajší svet.