6. Tretie oko – Adžna

Bolesti hlavy

Migréna

Poruchy zraku

Glaukom (zelený zákal)

Zápal horných dýchacích ciest

Problémy s dutinami

Výtok z nosu

 

Disharmonická funkcia :

Zaťažená hlava, človek, ktorý žije výhradne svojim intelektom a rozumom. Chýba celkový pohľad a integrácia do veľkej kozmickej súvislosti, odmietanie duchovného poznania. Pôsobenie na druhých ľudí silou mysle, aby sa demonštrovala vlastná moc a uspokojili sa vlastné potreby. Pocit izolácie. Ak je porušnšé uzemnenie v prvej čakre, môže sa stať, že človek má prístup k jemnejším rovinám vnímania, ale nerozozná skutočný význam vnímaných obrazov a informácií, premiešavajú sa s vlastnými predstavami a fantáziami a ztáca sa tak vzťah k realite. Život bez plánu, vedenia, labilita psychiky, myslenia. Časté striedanie zamestnaní, nezamestnanosť, nedisciplinovanosť voči sebe, sklon sústavne začínať niečo nové.

 

Nedostatočná funkcia:

Život určujú materiálne priania, telesné potreby a neovládané emócie. Odmietanie duchovných právd ako nezmyslov a výmyslov bez praktického významu. Myslenie sa prispôsobuje mysleniu práve prevládajúcemu mysleniu spoločnosti. V náročných situáciach človek ľahko stratí hlavu, zabúda. Poruchy zraku sú upozornením, aby sa pozeral viac dovnútra, do seba a spoznal aj tie oblasti, ktoré sú pod povrchom.